Effecten van de training

Basistraining (MBSR)
In de afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar de effecten van de basistraining. Bij wetenschappelijk onderzoek vind je hier meer informatie over.

Samengevat wordt een blijvende vermindering gevonden van
 • stress-symptomen
 • (chronische) pijn
 • depressie en angst
 • slaapproblemen en vermoeidheid
 • psychische gevolgen van ernstige ziekte en tegenslag
Daarnaast wordt een verbeterde vaardigheid gevonden om
 • om te gaan met stressvolle gebeurtenissen
 • meer energie tot je beschikking te hebben
 • je te kunnen concentreren (je piekert minder)
 • grenzen aan te geven (je hebt meer zelfvertrouwen)
 • het hier en nu intenser te beleven en er meer van genieten

Compassietraining (MBCL)
Ook het programma van de compassietraining laat inmiddels in een toenemend aantal studies gunstige effecten zien. Voor meer informatie kijk bij wetenschappelijk onderzoek.

Het beoefenen van compassie levert een wezenlijke bijdrage aan je gezondheid. Zo blijkt een compassievolle houding naar jezelf tot onderstaande effecten te kunnen leiden:

 • makkelijker om te kunnen gaan met tegenslag; compassie kan een verzachtende invloed hebben
 • beter voor jezelf kunnen zorgen, zoals gezonder eten, meer bewegen, op je grenzen letten (betere balans werk en privĂ©)
 • ervaren van meer positieve emoties zoals levensgeluk, optimisme, wijsheid
 • vergroten van je zelfrespect en sympathie voor je eigen tekortkomingen
 • meer initiatief nemen en vaardigheden ervaren om verantwoordelijk met moeilijkheden om te gaan
 • minder angst ervaren om fouten te maken en/of afgewezen te worden
 • vergroten van emotionele intelligentie en gezondere emotieregulatie
 • ervaren van meer sociale verbondenheid

Er is ondertussen veel onderzoek gedaan naar de heilzame effecten van mindfulness en zelfcompassie. Ook specifieke (zelf)compassie trainingen worden toenemend onderzocht.