Vergoedingen

Via je zorgverzekering

Bij een zorgverzekering met aanvullende dekking kan bij steeds meer zorgverzekeraars aanspraak worden gemaakt op vergoeding van (een deel van) de kosten van een mindfulnesstraining. Aan vergoeding kunnen, afhankelijk van de polisvoorwaarden die de zorgverzekeraar hanteert, eisen worden gesteld. Informeer bij je eigen zorgverzekeraar of de training (deels) wordt vergoed en onder welke voorwaarden vergoeding mogelijk is. De vergoede bedragen liggen tussen de 100 en 350 euro, afhankelijk van de verzekeraar en het gekozen aanvullende pakket. Ga naar ZorgWijzer.nl voor een overzicht van de voorwaarden en vergoede bedragen per verzekeraar in 2024.
Overweeg je een mindfulnesstraining te volgen in 2025? Dan kan het zinvol zijn om van zorgverzekeraar te wisselen, wanneer deze een betere vergoeding biedt dan je huidige zorgverzekeraar.

Tips voor andere mogelijkheden voor vergoeding 

Via de werkgever
Vergoeding via de werkgever gebeurt steeds vaker. Bijna alle werkgevers hebben een budget preventie, een ziekteverzuimbudget en /of een budget persoonlijke ontwikkeling. Ook kan er binnen grotere organisaties een beroep worden gedaan op bedrijfsmaatschappelijk werk.
Via arbodiensten
Werkgevers via arbodiensten benaderen, via bedrijfsartsen en brancheorganisatie (bv. BOA, Arbouw) is een mogelijkheid.
Via UWV
Het is de moeite waard voor mensen met een uitkering om te onderzoeken of het UWV een deel van de kosten voor een training kan betalen. Hierbij is van belang om goed te motiveren hoe een mindfulnesstraining kan bijdragen aan het (sneller) vinden van een baan en aan het goed blijven functioneren in een baan.

Tip bij afwijzing zorgverzekeraar door ontbreken AGB- of behandelcode  

Het komt soms nog voor dat zorgverzekeraars een declaratie afwijzen omdat de trainer geen AGB-code heeft of omdat er geen behandelcode op de factuur vermeld staat. Dit is echter niet terecht. De zorgverzekeraars die vergoeding bieden voor mindfulness doen dat in de meeste gevallen op voorwaarde dat er een doorverwijzing is afgegeven door de huisarts en de mindfulnesstrainer bij de VMBN is aangesloten in categorie 1 (wat het geval is wanneer je bij mij een training volgt).
Wordt je declaratie afgewezen, neem dan contact op met je zorgverzekeraar en verwijs naar hun eigen vergoedingsvoorwaarden of vraag of zij willen aangeven waar in hun voorwaarden staat dat er voor de vergoeding van de mindfulnesstraining een AGB- of behandelcode nodig is. Over het algemeen wordt de aanvraag dan alsnog goedgekeurd.